Черноморска лиманна кал

• Високо съдържание на биологичноактивни органични и минерални вещества, микроводорасли и микрофауна типични за нашите солени езера.
• Минерализира, действа антиоксидантно, ускорява разнасянето на отоци и засилва кожната регенерация.